Verksamhetspolicy

Vi strävar efter att få fullt förtroende som leverantör hos våra kunder.

Alla våra gjutningar uppfyller som ett minimum kundens krav och förväntningar.

Tillsammans med kunden specificerar vi kraven på aktuell gjutning. De som utför arbetet har alltid erforderlig kompetens och vi arbetar med ständig förbättring.

Vi återanvänder 95% av vår formningssand och använder 95% återvunnen metall.

Vi väljer miljöanpassade råvaror och förnödenheter för att minska resursanvändningen och minska påfrestningarna på kretsloppet.

Våra arbetsmetoder är miljöanpassade och resurssnåla genom att vi minimerar vårt energianvändande och utbildar och involverar alla i företaget.

Vi följer gällande lagstiftning och verkar för att samhället känner tilltro till vårt miljöarbete.

 

Peter Stridkvist
VD